Wat zijn Merkaba's?

Geometrische vormen

Al het leven is in zijn geheel vormgegeven in de levensbloem in het engels “the flower of live”.

De levensbloem bevat in zijn verhoudingen elk aspect van het leven dat er maar bestaat. 

Ze omvat dan ook alle geometrische figuren van het leven. Het bevat alle kennis, zowel mannelijk of vrouwelijk, elke wiskundige formule, elke natuurkundige wet, elke muzikale harmonie, elke biologische levensvorm. Het bevat elk atoom, elk dimensionaal niveau, ja absoluut alles wat er in golflengte-universa bestaat. Ook bevat de levensbloem onze fysieke, energetische, mentale en spirituele lichamen. 

 

Vormgeving.

De levensbloem (in het Engels: Flower of life) ontstaat vanuit een cirkel, die zich in tweeën opdeelt.

De tweede cirkel, met het middelpunt op de omtrek van de eerste cirkel, geeft een overlappend gebied, dat de vesica piscis wordt genoemd. Door de cirkels rondom verder te plaatsen, ontstaat met de zeven cirkels een patroon met een bloem in het midden.

In zijn geheel betekent de levensbloem verbondenheid, harmonie, bescherming en uiteraard schepping. De overlappende cirkels staan weer voor de meerdere lagen waaruit het leven bestaat.Geometrische vormen binnen de levensbloem

De vijf platonische lichamen
De vijf platonische lichamen zijn v.l.n.r. en de dodecaëder(Dedecahedron), de tetraëder(Tetrahedron), de octaëder(Octahedron), de icosaëder (Icosahedron), de hexaëder (Hexahedron).

Ze staan symbool voor de volgende elementen vuur, aarde, lucht, water en ether. Deze bouwstenen vormen de basis van alles op aarde.

 

Het grote geheim van de Heilige Geometrie is dat trillingen met muzikale frequenties geometrische vormen aannemen!
Het grote geheim van de Heilige Geometrie is dat ons universum één groot muziekstuk van energie is. Het universum blijkt één vibrerend medium te zijn, dat door de Grieken in de oudheid ether genoemd werd. In deze ether is alles met elkaar verbonden. Materie bestaande uit losse deeltjes die we atomen noemen, bestaan in de ether dan ook niet. De materiele wereld zoals we die waarnemen bestaande uit afzonderlijke materiele objecten, is slechts gebaseerd op de illusie dat deze afzonderlijke objecten geen onderdeel uit maken van een groter geheel, het alles verbindende ether veld. 

Als logische gevolg moet ook de af gescheidenheid die wij ervaren van de werkelijkheid buiten ons zelf gebaseerd zijn op een illusie. Wij maken immers zelf ook deel uit van dit vibrerende ether veld. De fundamentele waarheid is dan ook dat alles met elkaar in verbinding staat en dat er dus (op een niet door de zintuigen waarneembaar niveau) eenheid bestaat in het universum, precies zoals de Heilige Geometrie altijd beweerd heeft. Volgens de pioniers van een nieuwe fysica die in opkomst is, zijn de ‘afzonderlijke delen’, zoals het atoom, slechts een trillingspatroon van staande golven in een zee van ether.

De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar Materie VS energie.  Waarbij wetenschap, kwantumfysica en spiritualiteit steeds dichterbij elkaar komen over het geloof dat alles energie is en daarmee alles, iedereen en al het leven met elkaar verbonden is. En dat materie een zoals we dat hebben geleerd een illusie is.

Wetenschap
Moderne wetenschap heeft verschillende kenmerken, die min of meer gelden in uiteenlopende vakgebieden. Wetenschap wil onder meer aspecten van de ervaren werkelijkheid onderzoeken en verklaren. Wetenschap, althans veel natuurwetenschappelijk, maar ook ander academisch onderzoek, volgt doorgaans de wetenschappelijke methode en: wil diepgaande algemene verbanden ontdekken die een veelheid van verschijnselen rationeel verklaren. Men is steeds meer aan het ontdekken dat materie energie is.

Kwantumfysica
De kwantumfysica heeft de wereld van de wetenschap op zijn kop gezet door aan te tonen dat in de wereld van de kleinste deeltjes van de materie geheel andere natuurwetten gaan gelden dan de tot nu toe algemeen aanvaarde natuurwetten. Kwantumfysica onderzoekt en beschrijft het gedrag van zeer kleine deeltjes, deeltjes die zo klein zijn dat de gewone Newtonse natuurkunde niet meer opgaat

 

Energie
Zo blijkt dat alle materie dus ook de kernen van atomen voor het grootste gedeelte uit lege ruimte bestaat. En dat hetgeen dan nog overblijft zich onder bepaalde omstandigheden niet als materie maar als golven energie gedraagt.

 

Materie kan ontstaan uit energie
Het bewustzijn, de intentie heeft invloed op de materie. Verleden, heden en toekomst zijn één. Materie kan op meerdere plaatsen tegelijk zijn Zonder enige vertraging kan het ene deeltje invloed uitoefenen op een ander deeltje wat zich duizenden kilometers verder bevindt. 

Er moet dus een communicatievorm zijn die sneller is dan het licht! Deeltjes lijken een soort bewustzijn, een voorspellend vermogen te hebben die weten wat er gaat gebeuren en daar op reageren. Elke vorm van materie heeft een energieveld om zich heen die invloed heeft op zijn omgeving.

Spiritualiteit
Al deze door de wetenschap en Kwantumfysica ontdekte eigenschappen hebben een opmerkelijk raakvlak met het denken van de spirituele mens. Er lijkt nu een wetenschappelijke basis te komen van hetgeen door godsdiensten al vanaf het begin wordt verkondigd: “er is meer tussen hemel en aarde” 

De Merkaba en Metatron cube

De Merkaba

"Mer" staat voor Licht of energieveld. "Ka" staat voor Ziel. "Ba" staat voor Lichaam.

De merkabah is onderdeel van onze energetische lichamen. Het is in en rondom onze lichamen te vinden(figuur 2). Het wordt ook wel ons lichtvoertuig genoemd(figuur 4 en 5) . De merkabah kunnen we activeren en gebruiken voor heeling, bescherming, ontwikkeling en reizen.

Bij meditatie kan de Merkaba een bron van kracht, heeling en verlichting worden. Het kan een persoon helpen zijn volledige potentieel te realiseren en contact te maken met de goedheid in hem/haar, evenals met het hogere zelf de “I AM”. Dit veld van licht, liefde en goede wil kan zich ook naar anderen uitstrekken en hen daardoor met dezelfde helende energie omhullen.

Metatron cube

De Metratron’s cube bevat naast de Merkabah ook alle 5 platonische lichamen; de, tetrahedron, octahedron, dodecahedron en de icosahedron. Daarmee weer geeft de metatron cube alle mogelijke moleculaire verbindingen weer en bevat het alle mogelijke geometrische wetten van de realiteit en het universum waarin wij leven, het is de fundatie van alle fysieke materie en daarmee ook ons fysieke en energetische lichamen. De geheime sleutel naar Prima Materia; De primitieve vormloze basis van alle materie dat vorm kreeg en het universum werd.

De producten die wij verkopen zijn gebaseerd op de geometrische vormen van de levensbloem. En zal je helpen met heeling, bescherming en ontwikkeling op fysiek, mentaal, energetisch en spiritueel niveau. Het zal je helpen de weg te vinden naar je innerlijke wereld en in contact te komen met je ware zelf, je ziel!

We wensen je veel geluk, plezier en ontwikkeling tijdens het prachtige avontuur op weg naar je ware zelf!