Luchtzuivering

In Nederland zorgen verkeer, industrie, intensieve veehouderij en activiteiten zoals scheepvaart, luchtvaart en bouwwerkzaamheden voor luchtvervuiling. Houtkachels, barbecues en open haarden dragen hier ook aan bij. Fijnstof, stikstofoxiden en ozon zijn de belangrijkste vervuilende stoffen in de lucht. Dieselauto's en tweetaktscooters zijn grote vervuilers op de weg. Intensieve veehouderij en landbouw veroorzaken fijnstof door het gebruik van stro en gedroogde mest en ammoniak dat wordt omgezet in fijnstof. Ultrafijnstof, roet en stikstofoxiden zijn het meest schadelijk voor de gezondheid en kunnen leiden tot hart- en vaatziekten.